Kachel typen

Zoals bij wat is warmte’ is uitgelegd, is het belangrijk om een kachel type te kiezen die de juiste soort warmte afgeeft voor uw te verwarmen ruimte. De vier hoofd typen zijn:

  • Warme lucht kachel (Convectiewarmte)
  • Combi kachel (convectie- en stralingswarmte)
  • Massa kachel (stralingswarmte)
  • Kachel met hout CV (vooral stralingswarmte)

Er zijn natuurlijk meerdere varianten per type, maar het algemene warmteafgifte patroon is het zelfde.

Warme Luchtkachel

Combi kachel

Massakachel

Hout CV

Energie afgifte

In de onderstaande grafiek kunt u duidelijk zien wat de verschillen zijn in de energie afgifte van de typen kachels. In dit voorbeeld stoken we 12 kg hout in totaal per kachel type. In de tabel staat op welk moment wij hout verbranden en hoeveel.

Grafiek